Kwaliteit

NEN-EN-ISO   

Het kwaliteitszorgsysteem van de Pathologie is opgezet naar richtlijnen van de NEN-EN-ISO 15189 en is door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd. Dit impliceert een internationale erkenning. De scope (lijst van verrichtingen) waarvoor de accreditatie geldt, is opgenomen op de website van de RvA onder registratienummer M189.

Qualicor     

De afdeling Pathologie beschikt als onderdeel van het MUMC+ over een  platina Qualicor-accreditatie.

PRIVACY                                                                                                  

Beveiliging van persoonlijke informatie  gebeurt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en ISO-27001.

KLACHTENREGELING                                                                                                 

Onze organisatie stelt uw mening op prijs, ook als die kritisch is. Het stelt ons in staat tot verbetering.

Mocht u niet tevreden zijn over enig aspect van onze zorg, meldt u dit dan aan de betrokken medewerker. Dat geeft ons de mogelijkheid om samen met u naar een oplossing te zoeken. Komt u er samen niet uit, meld het dan bij onze KRAM-manager. Deze zorgt ervoor dat de klachten en/of meldingen worden behandeld en teruggekoppeld.

Contact KRAM-managers  

Carry Kostons-Wevers T: 043 387 66 04 
E-mail: feedback.pathologie@mumc.nl

RvA Logo
Sluit de enquête