Aanvrager

Aanvraagformulieren Histologie & Cytologie

Inzendinstructies Monsters t.b.v. Pathologie
Gebruik het juiste aanvraagformulier bij uw monster en vul het formulier volledig en goed leesbaar in:
* NAW (patiënten sticker) in daartoe aanwezige veld.
* Naam en telefoon aanvrager
* Aard materiaal (inclusief op achterzijde van formulier aangekruist)
* Klinische gegevens (indien van toepassing met topografie)
* Duidelijke vraagstelling

Monster t.b.v. vriescoupe of immuunfluorescentie: vers materiaal aanleveren tussen 2 steriele gaasjes met fysiologische vocht. Aanleveren op kamertemperatuur of indien mogelijk gekoeld en zo snel als mogelijk aanbieden bij de ontvangstbalie pathologie.
Monster voor EM: fixatie met glutaaraldehyde. Aanleveren op kamertemperatuur of indien mogelijk gekoeld en zo snel als mogelijk aanbieden bij de ontvangstbalie pathologie.
Monster t.b.v. routine histologisch of cytologisch onderzoek: aanleveren in een goed sluitend buisje of potje van het juiste formaat met het juiste fixatie- of bewaarmedium, zoals formaline 4% (5x het volume van het weefselstuk) of alcohol 50% (urine). Aanleveren op kamertemperatuur en aanbieden bij de ontvangstbalie pathologie.
Monster in het kader van jicht-vraagstelling: fixatie met alcohol i.p.v. formaline 4%.

We kunnen uw aanvraag uitsluitend in behandeling nemen, nadat aan bovenstaande criteria wordt voldaan.
Bij een onvolledige aanvraag zijn wij genoodzaakt de aanvrager te verzoeken naar de ontvangstbalie te komen om de aanvraag te completeren.
Zodra wij uw aanvraag voor onderzoek geregistreerd hebben, geldt deze als dienstverleningsovereenkomst.