Aanvrager

Waarom kiest u voor ons?

"U wilt onderzoek naar weefsels, cellen of lichaamsvocht van uw patiënt?
Kies dan voor ons Laboratorium Pathologie. Wij leveren u betrouwbare uitslagen, zodat u snel verder kunt met de behandeling.”

Laboratorium Pathologie is stevig geworteld in de regio. We doen veel werk voor huisartsen en medisch specialisten in de buurt, we zijn ‘altijd dichtbij’. Daarnaast leveren we ook onze bijdrage aan de topklinische en topreferente zorg van het academisch ziekenhuis, waar we deel van uit maken. En we doen meer dan alleen diagnostiek voor de patiëntenzorg: we verzorgen ook onderzoek en onderwijs, samen met de medewerkers van de Universiteit Maastricht op onze afdeling. We wisselen informatie uit op regionaal en (inter)nationaal niveau. Daardoor beschikken we altijd over de meest recente kennis op ons vakgebied. Ons scala van diagnostische methoden, technieken en apparaten is compleet en up-to-date. Zo krijgt u precies de diagnose die u nodig heeft.

Wij leveren:

  • routine-histologisch onderzoek (inclusief enzymhistochemie, immunohistochemie en obducties)
  • cytodiagnostisch onderzoek
  • moleculaire diagnostiek/moleculaire biologische technieken (MBT)
  • BVO screening Colon
  • elektronenmicroscopie (geen onderdeel van de RvA accreditatie)

Feiten & cijfers:

  • Totaal aantal interne aanvragen: 28.000 per jaar
  • Totaal aantal externe aanvragen: 10.000 per jaar
  • Moleculaire diagnostiek: circa 2.000 bepalingen per jaar

NEN-EN-ISO 15189:2012  geaccrediteerd sinds 1 april 2017

 Uitslagtermijnen