Onderwijs

AIOS klinische pathologie

Opleiding klinisch patholoog
De afdeling pathologie verzorgt de opleiding tot klinisch patholoog. Je bent dan arts in opleiding tot specialist (AIOS). De opleiding duurt 5 jaar en vindt voor het grootste deel plaats op de afdeling pathologie van het MUMC+. Tijdens de opleiding volg je twee perifere stages van 6 maanden in gelieerde opleidingsziekenhuizen: VieCuri Medisch Centrum te Venlo en het Zuyderland MC te Sittard-Geleen en Heerlen.

Opleidingsstructuur
Tijdens de opleiding komen alle facetten van de pathologie ruim aan bod. De opleiding is voor iedere AIOS ingedeeld in 20 periodes van 3 maanden waarin alle orgaansystemen tenminste 2 keer worden doorlopen en er continu aandacht is voor het ontwikkelen van alle competenties. Uitgaande van het landelijke opleidingsplan “Modernisering Opleiding Pathologie” heeft de regionale opleiding een modulaire opbouw. In dit regionale opleidingsplan zijn de verschillende thema’s ingedeeld in 4 modules die allemaal minimaal 3 keer worden doorlopen door een AIOS.

Naast de modules worden twee aparte introductiestages van 3 maanden aangeboden in de obductiepathologie en cytopathologie.  De introductiestage obductiepathologie wordt bij voorkeur gedurende 3 maanden aan het begin van de opleiding gevolgd. Ook is er een wetenschapsstage van totaal 6 maanden, deze wordt bij voorkeur in het eerste deel van de opleiding gevolgd zodat een AIOS met belangstelling voor onderzoek hier al vroeg mee kan kennismaken. In de moderne pathologie krijgt moleculaire diagnostiek een steeds groter aandeel. Dit type diagnostiek wordt dan ook een belangrijk aspect in de opleiding tot klinisch patholoog. Tot slot is er ruimte voor een keuze/verdiepingsstage gedurende 6 maanden, Dit kan zowel in een van de opleidingsziekenhuizen in de regio als via het volgen van een etalagestage in Nederland.

Het doel van de opleiding is uit het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes zodat de AIOS aan het einde van zijn opleiding zelfstandig kan functioneren als patholoog en professioneel handelt t.o.v. patiënten en collega artsen. Evaluatie van het verwerven van deze bekwaamheden bestaat uit de beoordeling van het eindniveau en ontwikkeling van de 7 CanMEDS competenties. Het opleidingsmodel omvat diverse toetsinstrumenten en evaluatiemomenten die bepalen op welke manier en op welk moment wat wordt getoetst. Op basis van de evaluaties kunnen de AIOS-en verkorting krijgen voor hun opleiding indien hij/zij aantoonbaar beschikt over alle competenties.

Taken AIOS pathologie
Als AIOS pathologie ben je samen met de pathologen verantwoordelijk voor de diagnostiek van ingezonden cel- en weefselmateriaal van patiënten. Dit materiaal, bestaande uit diagnostische biopten en resectiepreparaten van operatiekamers, is afkomstig van zowel afdelingen binnen het ziekenhuis als daarbuiten, onder meer van huisartsen en tandartsen. 

Multidisciplinaire overleggen
Je neemt deel aan veel multidisciplinaire, overwegend oncologische besprekingen. Daarbij leg je je bevindingen uit vanuit de pathologie, onder supervisie van een patholoog. Hierbij wordt een actieve inbreng verwacht en aandacht voor zowel diagnose als prognostische en therapeutische factoren.

Onderwijs
Elke dinsdagochtend is er een bespreking voor alle pathologen en AIOS-en waarbij nieuwe richtlijnen of interessante artikelen worden besproken. Dit wordt voorbereid door een AIOS in overleg met een patholoog. Ook is er eenmaal per maand een onderwijsmiddag  waarbij een aios samen met een interne of externe spreker dieper ingaat op een van de thema’s. Eveneens wordt van de aios een actieve rol verwacht in het geven van onderwijs aan geneeskundestudenten.

Supervisie
In het begin van de opleiding is er ruime supervisie waarbij je één op één werkt met een patholoog. Naarmate de opleiding vordert kun je steeds zelfstandiger werken. 

Wetenschappelijk onderzoek
De afdeling pathologie verricht veel wetenschappelijk onderzoek. De AIOS speelt daarin een belangrijke rol. Een onderzoeksstage van 6 maanden is een vast onderdeel van de opleiding. Je kunt daarnaast ook onderzoek doen binnen een promotietraject.

Commissies
De AIOS-en zijn als groep goed vertegenwoordigd in verschillende commissies binnen de afdeling. Dit biedt je de kans om ervaring op te doen met het afdelings- en kwaliteitsbeleid. Ook de belangen van AIOS-en binnen de afdeling worden behartigd.

A-opleiding in het MUMC+