Aanvrager

Cytologische diagnostiek

Cytologisch onderzoek

Cytodiagnostisch onderzoek is het onderzoek van de cellen. Lichaamsmateriaal voor cytologisch onderzoek kan op verschillende wijzen worden verkregen, zoals puncties van organen (b.v. schildklier), puncties van vochtcollecties (b.v. pleuravocht), spoelingen (b.v. longen), uitstrijken (b.v. cervix).

Het is belangrijk dat cytologisch materiaal op de juist wijze wordt afgenomen en aangeleverd (zie ODIN voor verder instructies voor aanvragers binnen MUMC+). Bij vragen voor aanvragers buiten het MUMC+ graag contact opname via ons secretariaat.

Het verkregen materiaal is meestal gefixeerd en wordt geconcentreerd middels centrifugatie, waarna een druppel van het sediment op een objectglaasje wordt geplaatst. Dit kan worden gekleurd middels een Papanicolaou (PAP) of worden uitgestreken en gekleurd middels May-Grünwald-Giemsa (MGG). Vervolgens wordt dit beoordeeld door speciaal hiertoe opgeleide analisten en pathologen. Op grond van het microscopische beeld wordt een diagnose gesteld of het onderzoek uitgebreid met speciale technieken, zoals immuuncytochemisch onderzoek of moleculair onderzoek om de cellen nader te typeren. Een verslag wordt gemaakt van de gestelde diagnose, dit is beschikbaar voor de behandelend arts.

Belangrijk is te realiseren dat cytologisch onderzoek uitsluitend losse cellen beoordeelt. Deze zijn dus niet in weefselverband te interpreteren. Derhalve kan het in sommige toepassingen uitsluitend gebruikt worden als screeningsonderzoek en kan aanvullend histologisch onderzoek alsnog noodzakelijk zijn. Tevens is de celopbrengst meestal lager en kan derhalve minder aanvullend getest worden. Cytologisch onderzoek is daarentegen wel een breed toepasbare en snelle manier van onderzoek.