Aanvrager

Histologisch diagnostiek

Routine histologisch onderzoek

Bijna alle weefsels die worden afgenomen bij patiënten (biopten en operatiepreparaten) komen bij pathologie terecht. Hierbij gaat het om macroscopische weefselbewerking en het vervaardigen en kleuren van microscopische preparaten. Voor alle speciale aandachtsgebieden van de pathologie zijn er op de afdeling nationaal en internationaal erkende experts werkzaam. Elektronenmicroscopisch onderzoek vult het histologisch onderzoek aan, bijvoorbeeld bij neuropathologische of nefropathologische vraagstellingen. Het laboratorium beschikt over een snelle en geautomatiseerde weefselprocessor met hoge capaciteit die een zeer snelle diagnostiek (binnen enkele uren) mogelijk maakt.

Deze bewerking is nodig om de weefsels onder de lichtmicroscoop te kunnen beoordelen en een diagnose te kunnen stellen. Kleine biopten (ca. 3-5 mm) kunnen in zijn geheel worden verwerkt. Bij grotere excisies of operatiepreparaten worden op de uitsnijkamer de meest belangrijke gebieden geselecteerd voor verdere bewerking. De geselecteerde stukjes worden verder formaline gefixeerd en ontwaterd. Hierna wordt het weefsel ingebed in paraffine. Dit zorgt ervoor dat er hele dunne plakjes van gesneden kunnen worden. Deze plakjes  worden op glaasjes geplakt en gekleurd met een hematoxyline-eosinekleuring  Daarna kan de patholoog het weefsel onder de microscoop bekijken. Afhankelijk van de fixatie van het weefsel duurt het enkele uren tot 3 dagen voordat de patholoog de coupes onder de microscoop kan bekijken. Soms kan het nodig zijn om na de hematoxyline-eosinekleuring nog aanvullende immunohistochemische kleuringen te doen.