Patiënteninformatie

Histologische diagnostiek

Histologie, ook wel weefselleer genoemd, is het onderzoek van de bouw van weefsels, groepjes cellen die dezelfde functie vervullen of samen een orgaan vormen, bijvoorbeeld spierweefsel, huid, darmwand, lever, hart en bloedvaten. Het histopathologisch onderzoek begint met de verwijdering van weefsel uit een lichaam door middel van een biopt of chirurgie. Onze afdeling krijgt weefselmateriaal vanuit het ziekenhuis maar ook vanuit zelfstandige behandelcentra en huisartsen.
Als het materiaal bij ons binnenkomt wordt het allereerst met het blote oog bekeken en worden de grootte, het aantal en eventuele afwijkingen van de weefselfragmenten beschreven. De kleinere weefselfragmenten worden vervolgens volledig ingesloten in een cassette (1), van de grotere fragmenten worden relevante fragmenten afgenomen. Het materiaal wordt vervolgens bewerkt en in plakjes gesneden van 3 µm (2). Deze plakjes worden op glaasjes geplakt en vervolgens gekleurd (3). Hierna worden de glaasjes onder de microscoop door de patholoog beoordeeld (5). De patholoog beoordeelt de opbouw van het weefsel en van de tumorcellen. Soms worden er speciale kleuringen uitgevoerd om verschillende cel- en weefselstructuren zichtbaar te maken. De bevindingen worden genoteerd in een verslag dat elektronisch of per post naar de aanvragend arts gestuurd wordt. Op basis van de diagnose kan de aanvragend arts de juiste behandeling bepalen. Dit hele proces neemt enkele werkdagen in beslag.