Aanvrager

Immunohistochemie

Immunohistochemische diagnostiek

Immunohistochemie heeft tot doel specifieke cel- en weefselbestanddelen op basis van immunologische kenmerken aan te tonen. Dit kan zowel op histologisch materiaal (weefsels), immunohistochemie, als op cytologisch materiaal (cellen), immunocytochemie. Dit aanvullende onderzoek wordt door de patholoog aangevraagd als het routine histologisch of cytologisch onderzoek niet voldoende aanwijzingen geeft voor een bepaalde diagnose.

Immunologisch onderzoek kan onder andere specifieke tumoren aantonen. Dit gebeurt door middel van antilichamen die zich binden aan een specifiek targeteiwit, het antigen. Een tumor wordt gekenmerkt door deze specifieke eiwitten, waardoor bepaald kan worden om welke type tumor het gaat. Ook kan bij onderzoek van metastasen vaak bepaald worden wat de origine van de primaire tumor is. Daarnaast kan ook worden bepaald of een hormonale therapie kan helpen bij de behandeling. De antigen-antilichaambinding wordt met een kleurstof zichtbaar gemaakt en onder de microscoop bekeken door de patholoog die de uitslag rapporteert in het pathologieverslag. Aan de hand van de uitslag bepaalt de behandelend arts of er verdere medische onderzoeken of therapeutische behandelingen nodig zijn.