Patiënteninformatie

Moleculaire diagnostiek

Moleculaire diagnostiek

Moleculaire diagnostiek zijn onderzoeken waar gekeken wordt naar het DNA of RNA van de cellen. Bij een operatie of punctie worden weefsel en/of cellen afgenomen. Deze worden onderzocht op de afdeling Pathologie. De patholoog kan op basis van de vorm, structuur, en opbouw van de cellen en weefsels in de meeste gevallen een diagnose stellen. Mutaties van het DNA zijn echter niet zichtbaar door de microscoop. Sabine Stevens, moleculair analist, MUMC+ Hiervoor moet DNA of RNA geïsoleerd worden uit de tumorcellen om daar vervolgens moleculaire technieken op toe te passen. Dit gebeurt in het laboratorium Moleculaire Diagnostiek. De klinisch moleculair bioloog van het laboratorium werkt nauw samen met de pathologen en medisch oncologen. De uitslag van de analyse wordt gerapporteerd, waarna de behandelend arts op basis van de bevindingen de therapie kan instellen of aanpassen.

Het MUMC+ neemt wat betreft moleculaire diagnostiek een vooraanstaande positie in de regio in. De afdeling onderscheidt zich onder meer in een groot scala aan moleculaire technieken en verrichtingen om de optimale therapie voor patiënten aan te kunnen bieden, zoals het typeren van resistenties tegen chemotherapie.