Opleiding

Opleider Prof.Dr. A. zur Hausen
Plaatsvervangend opleider Dr. V. Winnepenninckx

Opleiding klinisch patholoog
De afdeling pathologie verzorgt de opleiding tot klinisch patholoog. Je bent dan arts in opleiding tot specialist (AIOS). De opleiding duurt 5 jaar en vindt voor het grootste deel plaats op de afdeling pathologie van het MUMC+. Tijdens de opleiding volg je twee perifere stages van 6 maanden in gelieerde opleidingsziekenhuizen: VieCuri Medisch Centrum te Venlo en het Zuyderland MC te Sittard-Geleen en Heerlen.

Opleidingsstructuur
Tijdens de opleiding komen alle facetten van de pathologie ruim aan bod. De opleiding is voor iedere AIOS ingedeeld in 20 periodes van 3 maanden waarin alle orgaansystemen tenminste 2 keer worden doorlopen en er continu aandacht is voor het ontwikkelen van alle competenties. Uitgaande van het landelijke opleidingsplan “Modernisering Opleiding Pathologie” heeft de regionale opleiding een modulaire opbouw. In dit regionale opleidingsplan zijn de verschillende thema’s ingedeeld in 4 modules die allemaal minimaal 3 keer worden doorlopen door een AIOS.

Naast de modules worden twee aparte introductiestages van 3 maanden aangeboden in de obductiepathologie en cytopathologie.  De introductiestage obductiepathologie wordt bij voorkeur gedurende 3 maanden aan het begin van de opleiding gevolgd. Ook is er een wetenschapsstage van totaal 6 maanden, deze wordt bij voorkeur in het eerste deel van de opleiding gevolgd zodat een AIOS met belangstelling voor onderzoek hier al vroeg mee kan kennismaken. In de moderne pathologie krijgt moleculaire diagnostiek een steeds groter aandeel. Dit type diagnostiek wordt dan ook een belangrijk aspect in de opleiding tot klinisch patholoog. Tot slot is er ruimte voor een keuze/verdiepingsstage gedurende 6 maanden, Dit kan zowel in een van de opleidingsziekenhuizen in de regio als via het volgen van een etalagestage in Nederland.

Het doel van de opleiding is uit het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes zodat de AIOS aan het einde van zijn opleiding zelfstandig kan functioneren als patholoog en professioneel handelt t.o.v. patiënten en collega artsen. Evaluatie van het verwerven van deze bekwaamheden bestaat uit de beoordeling van het eindniveau en ontwikkeling van de 7 CanMEDS competenties. Het opleidingsmodel omvat diverse toetsinstrumenten en evaluatiemomenten die bepalen op welke manier en op welk moment wat wordt getoetst. Op basis van de evaluaties kunnen de AIOS-en verkorting krijgen voor hun opleiding indien hij/zij aantoonbaar beschikt over alle competenties.