Patiënteninformatie

Pathologie betekent de "leer van ziekten" en gaat over de oorzaken, de oorsprong, de geschiedenis en de impact van de ziekte op het lichaam. Prof. Dr. Axel zur Hausen, afdelingshoofd Laboratorium Pathologie en patholoog Pathologen worden vaak verward met medische lijkschouwers of zogenoemde forensische artsen. Dit komt omdat in het Engels de forensische arts ook "forensisch patholoog" wordt genoemd en de vertaling in vele films gewoon „patholoog“ is. Veel mensen geloven dat pathologen alleen autopsies doen om de doodsoorzaak vast te stellen. Dit was tot 95% correct ten tijde van Rudolf Virchow in het 19de eeuw. Maar sindsdien is het vakgebied pathologie sterk veranderd en vandaag levert een patholoog zijn dienst vooral aan levende patiënten.

Obducties bevatten minder dan 1% van de dagelijkse werkzaamheden van een patholoog (zie afbeelding). Hoewel een patholoog zelden wordt gezien door de patiënt leveren ze wel een zeer belangrijke bijdrage bij de patiëntenzorg. Op de achtergrond zetten ze zich in voor elke patiënt en adviseren ze de behandelend arts en overleggen met deze over de diagnose en therapie voor de patiënt.

Dus, de patholoog werkt

Therapeutisch

  • door detectie van ziekteprocessen en het in gang zetten van nieuwe behandelingsstrategieën

Voorspellend

  • door de karakterisering van bepaalde tumoren en uitspraken over hun biologisch gedrag

Ziekte voorkomend

  • door opsporing van voorstadium afwijkingen door deelname aan screeningsprogramma's

Wetenschappelijk

  • door verbinding te maken tussen pathologische uitslagen en het ziektebeloop, bij te dragen aan onderzoek van nieuwe behandelingen en het ontrafelen van de oorzaken van ziekteprocessen.

 De afdeling pathologie

  • is uitermate persoonlijk bij de zorg van elke individuele patiënt betrokken
  • zorgt voor de uiteindelijke diagnose
  • levert een belangrijke bijdrage aan onderzoek