AIOS klinische pathologie

Taken AIOS pathologie
Als AIOS pathologie ben je samen met de pathologen verantwoordelijk voor de diagnostiek van ingezonden cel- en weefselmateriaal van patiënten. Dit materiaal, bestaande uit diagnostische biopten en resectiepreparaten van operatiekamers, is afkomstig van zowel afdelingen binnen het ziekenhuis als daarbuiten, onder meer van huisartsen en tandartsen. 

Multidisciplinaire overleggen
Je neemt deel aan veel multidisciplinaire, overwegend oncologische besprekingen. Daarbij leg je je bevindingen uit vanuit de pathologie, onder supervisie van een patholoog. Hierbij wordt een actieve inbreng verwacht en aandacht voor zowel diagnose als prognostische en therapeutische factoren.

Onderwijs
Elke dinsdagochtend is er een bespreking voor alle pathologen en AIOS-en waarbij nieuwe richtlijnen of interessante artikelen worden besproken. Dit wordt voorbereid door een AIOS in overleg met een patholoog. Ook is er eenmaal per maand een onderwijsmiddag  waarbij een aios samen met een interne of externe spreker dieper ingaat op een van de thema’s. Eveneens wordt van de aios een actieve rol verwacht in het geven van onderwijs aan geneeskundestudenten.

Supervisie
In het begin van de opleiding is er ruime supervisie waarbij je één op één werkt met een patholoog. Naarmate de opleiding vordert kun je steeds zelfstandiger werken. 

Wetenschappelijk onderzoek
De afdeling pathologie verricht veel wetenschappelijk onderzoek. De AIOS speelt daarin een belangrijke rol. Een onderzoeksstage van 6 maanden is een vast onderdeel van de opleiding. Je kunt daarnaast ook onderzoek doen binnen een promotietraject.

Commissies
De AIOS-en zijn als groep goed vertegenwoordigd in verschillende commissies binnen de afdeling. Dit biedt je de kans om ervaring op te doen met het afdelings- en kwaliteitsbeleid. Ook de belangen van AIOS-en binnen de afdeling worden behartigd...

aios pathologie
AIOS groep 2020-2021
Sluit de enquête