Jack Cleutjens

Dr. Ir. Jack Cleutjens

UHD-1, Experimenteel pathobioloog, Onderwijscoördinator Pathologie, Stagecoördinator HLO/MLO

Korte beschrijving

Jack Cleutjens is werkzaam sinds 1985 voor de Universiteit Maastricht.
Zijn aandachtsgebied is onderwijs en cardiovasculair onderzoek. Hij is specialist op het gebied van morfometrie en (digitale) microscopie.
Jack Cleutjens is lid van de Nederlandse Vereniging voor pathologie, sectie Experimentele Pathologie en van de Nederlandse Vereniging voor Matrix Biologie

Aandachtsgebieden

  • Cardiovasculair onderzoek
  • Extracellulaire matrix turnover
  • Hartinfarct / atherosclerose
  • (Digitale) microscopie
  • Morfometrie

Contact

E-mail: jack.cleutjens@mumc.nl  / jack.cleutjens@maastrichtuniversity.nl
Telefoon: (+31) (0) 43 -387 66 31

Over

Jack Cleutjens  studeerde biologie aan de Landbouw Universiteit in Wageningen.

Na het vervullen van de militaire dienstplicht studeerde hij af in 1985. Van 1985-1989 heeft hij een promotie onderzoek gedaan onder supervisie van Prof. Dr. F.t. Bosman hetgeen resulteerde in het proefschrift met als titel: Basement membrane heterogeneity

Na zijn promotie begon hij met een post-doc project gesponsord door de hartstichting over de rol van de extracellulaire matrix bij post-myocard infarct wondgenezing.  Van 1992-1993 deed hij een jaar onderzoek naar de rol van Matrix MetalloProteinases bij de wondgenezing na een hartinfarct bij Prof. Dr. Karl Weber aan de afdeling Cardiology, University of Missouri, Columbia, MO, USA. Dit project werd gesponsord als Talent stipendium door NWO. Vanaf 1993 is hij staflid bij de vakgroep Pathologie

Sluit de enquête