Moonen

Dr. Laura Moonen

Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie in opleiding (KMBPio)

Korte beschrijving

Laura studeerde Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit van Maastricht en behaalde in 2018 haar masterdiploma met een specialisatie in oncologie en ontwikkelingsbiologie (cum laude). In mei 2023 promoveerde zij bij de afdeling Pathologie van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) onder supervisie van prof. Dr. Speel, prof. Dr. Dingemans en Dr. Derks. Haar PhD-traject was gericht op longcarcinoïden, in het bijzonder de identificatie van prognostische markers voor longcarcinoïden. Tijdens haar doctoraat werkte ze twee maanden bij het International Agency for Research on Cancer (IARC, Lyon, Frankrijk) om genomische analyses uit te voeren in pulmonale neuro-endocriene tumoren onder supervisie van Dr. Fernandez-Cuesta. Haar werk is geëerd met twee reisbeurzen van de European Neuroendocrine Tumor Society, een reisbeurs van de Netherlands Respiratory Society, en ze ontving een financiële subsidie van de Wassink Hesp stichting om haar werk op het gebied van pulmonale neuro-endocriene tumoren voort te zetten. Per september 2022 is zij gestart aan haar opleiding tot klinisch moleculair bioloog in de pathologie (KMBP) onder begeleiding van Prof. Dr. Speel (MUMC+) en Dr. van den Brule (Jeroen Bosch Ziekenhuis, ‘s-Hertogenbosch).

Aandachtsgebieden

Pulmonale neuro-endocriene tumoren
Moleculaire (onco)pathologie

Contact

E-mail: laura.moonen@mumc.nl
Telefoon: 043-3877729

Sluit de enquête