Drs. Nina Šefčovičová

patholoog / pathologist

Korte beschrijving

Nina Sefcovicova is sinds juli 2022 werkzaam als patholoog bij de afdeling pathologie in het MUMC+. Haar voornaamste aandachtsgebieden zijn gastro-intestinale pathologie, hepato-, pancreato-biliaire pathologie en neuro-endocriene pathologie. Ze neemt deel aan meerdere multidisciplinaire overleggen, zoals oncologische gastro-intestinale, lever, pancreato-biliaire en neuro-endocriene tumoren. Tevens is zij betrokken bij supervisie van de arts-assistenten pathologie.

Nina Sefcovicova has been working as a pathologist at the department of pathology at MUMC+ since July 2022. Her main areas of interest are gastrointestinal pathology, hepato-, pancreato-biliary pathology and neuroendocrine pathology. She participates in several multidisciplinary team meetings, including oncologic gastrointestinal, hepatic, pancreato-biliary and neuroendocrine tumors. She is also involved in supervision of pathology residents.

Aandachtsgebieden

Gastro-intestinale pathologie
Pancreato-biliaire pathologie
Lever pathologie
Neuro-endocriene pathologie

Gastrointestinal pathology
Pancreato-biliary pathology
Liver pathology
Neuroendocrine pathology

 

BIG-register

19923551201

Contact

Email:  nina.sefcovicova@mumc.nl
Telefoon: +31 43 387 2436

 

Opleidingen

Nina Šefčovičová studeerde van 2010 tot 2017 Geneeskunde aan de Karelsuniversiteit Praag, Tsjechië. Haar opleiding tot patholoog voltooide ze in het Maastricht Universitair Medisch Centrum in juli 2022. Tijdens deze opleiding heeft ze verdiepingsstages gevolgd in het Institut für Pathologie Klinikum Bayreuth, Duitsland (gastro-intestinale en hepato-pancreato-biliaire pathologie), Amsterdam UMC (hematopathologie), en Biopticka laborator s.r.o. Pilsen, Tsjechië (dermatopathologie). In juli 2022 werd zij erkend als patholoog en sindsdien is ze als staflid werkzaam in het MUMC+.

Nina Šefčovičová studied Medicine at Charles University Prague, Czech Republic from 2010 to 2017. She completed her training as a pathologist at Maastricht University Medical Center in July 2022. During this training, she completed in-depth internships at the Institut für Pathologie Klinikum Bayreuth, Germany (gastrointestinal and hepato-pancreato-biliary pathology), Amsterdam UMC (hematopathology), and Biopticka laborator s.r.o. Pilsen, Czech Republic (dermatopathology). In July 2022, she became a licensed pathologist and has been working as a staff member at MUMC+ since then.

 

Werkervaring

Research focus
Naast de patiëntenzorg is Nina betrokken bij het medisch wetenschappelijk onderzoek van tumoren van hoge tractus digestivus

Besides patient care, Nina is involved in medical scientific research of upper gastro-intestinal tumors.

 

Deelnames, projecten en nevenfuncties

Ze volgt met interesse nationale en internationale symposia en congressen en is ook lid van meerdere verenigingen.

Participations, projects and additional functions
She follows national and international symposia and congresses and is also a member of several associations.

Sluit de enquête