Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.
EJ Speel

Ga terug

Prof. Dr. Ernst-Jan Speel, PhD

Hoofd moleculaire diagnostiek, klinisch moleculair bioloog in de pathologie, bijzonder hoogleraar moleculaire oncopathologie

Korte beschrijving

Prof. Speel is sinds 2004 werkzaam als moleculair bioloog bij de afdeling Pathologie in het MUMC+, sinds 2011 hoofd van de Moleculaire Diagnostiek, en sinds 2012 Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie (KMBP) als ook bijzonder hoogleraar moleculaire oncopathologie. Zijn aandachtsgebied is moleculaire (onco)pathologie en diagnostiek.
Hij is verantwoordelijk voor de klinische moleculaire diagnostiek van somatische tumoren tbv diagnostiek, prognostiek en behandelingskeuze voor patiënten in het MUMC+ en de regionale ziekenhuizen, maakt deel uit van meerdere oncologische teams (o.a. longtumoren, hoofdhalstumoren, melanomen, hersentumoren) binnen het MUMC+ en OncoZon (oncologisch netwerk Zuidoost-Nederland), en participeert in de supervisie/opleiding van de arts-assistenten.
Hij is lid van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP), en binnen de NVVP lid van de Commissie Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (CMDP), van de HPV subcommissie en voorzitter van de QC subcommissie. In 2016 is hij door de NVVP afgevaardigd als lid van de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML)-sectie Pathologie. Verder is hij lid van de Nederlandse Vereniging voor Moleculaire Diagnostiek in de Gezondheidszorg (VMDG) en de internationale verenigingen AACR, AMP, ENETS, ESP, en ETOP. Binnen de ESP is hij lid van het Steering Committee Molecular Pathology.
Hij heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het NVVP normendocument "Moleculaire diagnostiek in de Pathologie" en het NVVP visiedocument "Moleculaire tumordiagnostiek in Nederland 2016-2020".
Naast zijn taak in de patiëntenzorg (tumordiagnostiek) is hij ook nauw betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar biomarkers die tumorontwikkeling, -progressie en respons op therapie kunnen voorspellen, in het bijzonder bij hoofdhalskanker, longkanker en door virus geïnduceerde tumoren.
Hij verzorgt ook onderwijs aan en superviseert stages van onder meer studenten geneeskunde, gezondheidswetenschappen en de master Arts Klinisch Onderzoeker, alsook aan studenten van de HLO en de arts-assistenten pathologie.

Aandachtsgebieden

  • moleculaire (onco)pathologie en diagnostiek

Contact

Email: ernstjan.speel@mumc.nl
Telefoon: +31 4 3387 46 10

Curriculum vitae

Opleiding
Prof. Speel studeerde van 1982-1988 (moleculaire) biologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Promotieonderzoek
Na zijn afstuderen heeft hij promotieonderzoek gedaan bij de afdeling Moleculaire Celbiologie, UM onder supervisie van Prof. dr. F.C.S. Ramaekers en Dr. A.H.N. Hopman (1989-1995). Het onderzoek was gericht op het ontwikkelen van gevoelige detectiesystemen voor het tegelijkertijd localiseren van meerdere nucleïnezuren en/of eiwitten in cellen en weefsels. Dit leidde tot een promotie in 1995.

Postdoc
Na zijn promotieonderzoek heeft hij nog 2 jaar als postdoc gewerkt op de afdeling Moleculaire Celbiologie, UM. Vervolgens heeft hij van juli 1997 - december 1999 op de afdeling Pathologie van het Universiteitsziekenhuis Zurich, Zwitserland als Research Fellow gewerkt aan de genetische analyse van neuroendocriene tumoren onder leiding van Prof. dr. P. Heitz en Prof. dr. P. Komminoth.

Werkervaring

Van 2000-2003 was Ernst-Jan Speel  universitair docent (UD)  en staflid van de afdeling Moleculaire Celbiologie, UM.
Vanaf 2004-2012 was hij universitair hoofddocent (UHD) en staflid, voor 0.8 fte bij de afdeling Moleculaire Celbiologie, UM en voor 0.2 fte bij de afdeling Pathologie, MUMC+.
Sinds maart 2011 is hij werkzaam als hoofd van de Moleculaire Diagnostiek op de afdeling Pathologie, MUMC+, en is hij verantwoordelijk voor de klinische moleculaire diagnostiek van somatische tumoren tbv diagnostiek, prognostiek en behandelingskeuze.
Op 12-7-2013 werd hij geregistreerd als Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie (KMBP) door de NVVP.
Op  1-8-2012 is hij benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de UM met als leeropdracht "Moleculaire oncopathologie"

Deelnames, projecten en nevenfuncties

Research focus
Naast zijn taak in de patiëntenzorg (tumordiagnostiek) is Prof. Speel ook al jaren actief in het wetenschappelijk onderzoek naar biomarkers die tumorontwikkeling, -progressie en respons op therapie kunnen voorspellen, in het bijzonder bij hoofdhalskanker, longkanker, neuroendocriene tumoren, en door virus geïnduceerde tumoren. Zijn onderzoek is ingebed binnen de divisie Oncologie van GROW-School for Oncology and Developmental Biology, UM.
Zijn onderzoek wordt verricht binnen een aantal samenwerkingsverbanden, zowel nationaal (bijvoorbeeld NWHHT, NVALT, neuroendocriene tumoren, klinisch molecuair biologen in de Pathologie, OncoZon) als internationaal (bijvoorbeeld HNO, AHNS, ETOP, ENETS).
Hij is tot en met 2015 als (co)promotor betrokken geweest bij de succesvolle afronding van 7 wetenschappelijke proefschriften op zijn vakgebied bij GROW\UM, en begeleidt momenteel als promotor 11 promovendi op de afdeling Pathologie, in nauwe samenwerking met collega's van de afdelingen KNO, MKA, Longziekten, Radiotherapie, Interne Geneeskunde, Heelkunde, Moleculaire Celbiologie en M4I.

In de periode 1992 t/m april 2016 was hij (co-)auteur van >160 wetenschappelijke publicaties en boekbijdragen, waarvan er 137 in PubMed worden vermeld. Zijn publicaties werden >3800 keer geciteerd, en zijn h-index is 36.

Voor zijn subsidie bijdragen, awards, opleiding, managementfuncties, lidmaatschappen van wetenschappelijke organisaties, nevenfuncties, congresbijdragen, lezingen en publicatieoverzicht

Sluit de enquête