Aanvraagformulieren Histologie & Cytologie incl. Inzendinstructies

Inzendinstructies Monsters t.b.v. Pathologie

Gebruik het juiste aanvraagformulier bij uw monster en vul het formulier volledig en goed leesbaar in:

  • NAW (patiënten sticker) in daartoe aanwezige veld
  • Code aanvragende afdeling & code aanvrager 
  • Naam en sein aanvrager
  • Aard materiaal
  • Klinische gegevens (indien van toepassing met topografie)
  • Duidelijke vraagstelling
Monster t.b.v. vriescoupe of immuunfluorescentie

Vers materiaal aanleveren tussen 2 steriele gaasjes met fysiologische vocht. Aanleveren op kamertemperatuur of indien mogelijk gekoeld en zo snel als mogelijk persoonlijk aanbieden aan een medewerker van de ontvangstbalie pathologie.

Monster voor EM

Fixatie met glutaaraldehyde. Aanleveren op kamertemperatuur of indien mogelijk gekoeld en zo snel als mogelijk persoonlijk aanbieden aan een medewerker van de ontvangstbalie pathologie.

Monster t.b.v. routine histologisch of cytologisch onderzoek

Aanleveren in een goed sluitend buisje of potje van het juiste formaat met het juiste fixatief, zoals formaline 4% (5x het volume van het weefselstuk) of alcohol 50% (urine). Aanleveren op kamertemperatuur en aanbieden bij de ontvangstbalie pathologie.
Ongefixeerd/ vers weefsel, al dan niet op een bewaarmedium, persoonlijk overhandigen aan medewerker ontvangstbalie met de vermelding dat het vers weefsel betreft.

Monster in het kader van jicht-vraagstelling

Fixatie met alcohol i.p.v. formaline 4%.

Ongefixeerde lichaamsvochten

Na 17.00 uur en in weekend/feestdagen kan het ongefixeerde lichaamsvocht met aanvraagformulier worden afgegeven bij ontvangstbalie CDL, om koel te bewaren. 
Behoudens liquor en glasvocht:  hier dient ten alle tijde de dienstdoende patholoog voor te worden gecontacteerd. 

Bij twijfel:

Tussen 17.00-18.30 contacteert u de dienstdoende  AIOS pathologie via sein 65470
Na 18.30 neemt u contact op met dienstdoende patholoog via telefooncentrale 9 of  +31 43 387 65 43

  • We kunnen uw aanvraag uitsluitend in behandeling nemen, nadat aan bovenstaande criteria wordt voldaan.
  • Bij een onvolledige aanvraag zijn wij genoodzaakt de aanvrager te verzoeken naar de ontvangstbalie te komen om de aanvraag te completeren.
  • Zodra wij uw aanvraag voor onderzoek geregistreerd hebben, geldt deze als dienstverleningsovereenkomst.
Sluit de enquête