Obducties

Het verrichten van obducties voor interne en externe aanvragers is een zeer belangrijk onderdeel van de pathologie. De afdeling pathologie heeft een grote expertise in het verrichten van obducties en levert daarmee een zeer belangrijke bijdrage aan de klinische kwaliteitscontrole.
Als u vragen hebt over natuurlijk en niet-natuurlijk overlijden, bekijk dan de Handreiking (Niet-) natuurlijke dood van de KNMG.

Bij voorkeur wordt er een volledige obductie verricht. Hierbij wordt de thorax, het abdomen en de schedel geopend. Alle organen worden zowel macroscopisch als microscopisch beoordeeld. “Handtekening nabestaande” op aanvraagformulier obducties is vooralsnog optioneel en nog niet wettelijk verplicht.  Voor het onderzoeken van de hersenen dient apart toestemming te worden gegeven! Voor meer informatie zie het Aanvraagformulier obductie hieronder. In overleg is het tevens mogelijk om materiaal af te nemen voor toxicologisch en genetisch onderzoek. Voor meer informatie zie de Voorlichtingsfolder aanvragende artsen NVVP.

Binnen één week ontvangt u doorgaans een voorlopig verslag met hierin de macroscopische bevindingen van de obductie. Er wordt naar gestreefd om de obductie binnen 6 weken af te ronden, afhankelijk van aanvullend (immunohistochemisch) onderzoek. Het onderzoek van de hersenen (schedelsectie) wordt apart uitgevoerd en in een aanvullend verslag wordt de uitslag binnen 10-12 weken gerapporteerd. Het lichaam van de overledene kan aan het einde van de dag dat de obductie heeft plaatsgevonden, opgehaald worden na overleg met het mortuarium.

Een obductie wordt vergoed door het MUMC+. Echter, afhankelijk van de uitvaartverzekering, zullen de vervoerskosten in rekening worden gebracht bij de nabestaanden.

Voor verdere vragen kunt u terecht bij de dienstdoende patholoog.

Bereikbaarheid:

  • Communicatie betreffende reeds aangevraagde obducties kan via mail obductie.pathologie@mumc.nl  [Dit geldt niet voor nabestaanden, zij kunnen contact opnemen met de aanvragend arts in de kliniek.]
  • Tijdens kantooruren bereikbaar via: +31 43 387 46 12
  • Voor externe obductie aanvragen en buitengewone casus, tijdens avonduren en weekend bereikbaar via: +31 43 387 56 43 (telefooncentrale MUMC+)
  • Het mortuarium is bereikbaar via: +31 6 22 78 10 40
Sluit de enquête